PH stav - satvebniny
YTONG LAMBDA - kliknout pro zvětšení

YTONG LAMBDA

Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I. Použití: Nosné i nenosné obvodové tepelně izolační stěny energeticky úsporných budov

Ytong

PŘESNÉ TVÁRNICE - kliknout pro zvětšení

PŘESNÉ TVÁRNICE

Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I. Použití: Nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.

Ytong

PŘESNÉ PŘÍČKOVKY - kliknout pro zvětšení

PŘESNÉ PŘÍČKOVKY

Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I. Použití: Nenosné vnitřní stěny, požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov, přizdívky a obezdívky v interiérech.

Ytong

VĚNCOVÁ TVÁRNICE - kliknout pro zvětšení

VĚNCOVÁ TVÁRNICE

Věncová tvárnice (věncovka)je dvouvrstvá deska složená z pórobetonové tvárnice P4-500 tloušťky 75 mm a če dičové tepelné izolace NOBASIL T 150 tl. 50 mm. Věncové tvárnice se používají jako vnější ztracené bednění pozedních věnců a stropů.

Ytong

U PROFIL - kliknout pro zvětšení

U PROFIL

U-profily jsou bednící prvky - ztracené bednění z pórobetonu. Jsou určeny ke zhotovení pozedních věnců, železobetonových překladů, průvlaků a sloupů.

Ytong

UPA PROFIL ARMOVANÝ - kliknout pro zvětšení

UPA PROFIL ARMOVANÝ

UPA profily jsou bednící prvky - ztracené bednění z pórobetonu. Jsou určeny ke zhotovení železobetonových překladů a průvlaků.

Ytong

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ - kliknout pro zvětšení

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

Schodištové stupně YTONG SCH jsou prvky z pórobetonu P3,3-600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt. 500. Schodišťové stupně slouží pro zhotovení schodišť v interiéru rodinných příp. bytových domů. Použití v exteriéru se nepředpokládá. Stupně se osazují po obou stranách na zdivo (podezdění) do maltového lože, standardní uložení je 150 mm na každé straně. Stupně lze podezdívat nebo zazdít do zdiva. Výška a šířka schodišťových stupňů na stavbě se řeší odpovídající tloušťkou maltového lože, podezděním a přesahem stupňů přes sebe, viz. konstrukční detaily. Stupně nejsou určeny pro schodiště s jednou středovou schodnicí, působí jako prosté nosníky, uložení je nutné vždy na obou stranách. Po vyzdění se stupně opatří shora obkladem, zespoda lze provést omítku, obklad SDK deskami apod.

Ytong

1

PH stav s.r.o. STAVEBNINY Hodkovice