PH stav - satvebniny
ISOVER RIO - kliknout pro zvětšení

ISOVER RIO

Role Isover RIO jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace pro zabudování do konstrukcí zavěšených pohledů, dvojitých podlah, příček, obecně k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), na nepochůzí stropní konstrukce.

Isover

ISOVER DOMO 035 - kliknout pro zvětšení

ISOVER DOMO 035

Měkká skelná minerální izolace, vhodná mezi krokve i přídavných roštů, izolace mezistropů, role šíře 1300 mm, v PO systémových konstrukcích, bod tavení vlákna < 1000°C, třída reakce na oheň A1.

Isover

ORSTROP - kliknout pro zvětšení

ORSTROP

Desky Orsil ORSTROP jsou vhodné pro nezatížitelné tepelné, zvukové a protipožární izolace stropů (mezi stropní trámy), nepochozích půd, podhledů a dutin.

Isover

ORSIK - kliknout pro zvětšení

ORSIK

Desky Orsil ORSIK jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střech s vkládáním mezi krokve i do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin.

Isover

ORSIL N - těžké plovoucí podlahy - kliknout pro zvětšení

ORSIL N - těžké plovoucí podlahy

Desky N jsou vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah pod železobetonovou desku (min. tl. 50 mm, B30, ocel. síť W4, oka 150/150 mm při tl. izolace ≤ 50 mm). Zlepšení kročejové neprůzvučnosti je podmíněno použitím ORSIL N/PP podlahových pásků. Předepsaná rovinnost podkladu pro kladení podlahovin je 2 mm/2 m, max. 4 mm/2m při kladení vlysů. Desky jsou vhodné do obytných místností s užitným zatížením do 4 kN/m2, tj. 400 kg/m2, přičemž celkové zatížení působící na izolační desku nesmí překročit 7 kN/m2, tj. 700 kN/m2. Vyšší tl. izolace, užitné zatížení a stálé zatížení od roznášecí vrstvy musí být ověřeno statickým výpočtem, uvedená doporučení jsou pouze orientační.

Isover

1

PH stav s.r.o. STAVEBNINY Hodkovice